Polityka prywatności serwisu www.eAnka.pl

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:                                                              

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje                                                                                                                        
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy eanka.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

7. Sklep Anka zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z normami branżowymi. Przechowujemy Państwa dane na bezpiecznych serwerach. Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności Przelewy 24 w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Państwa danych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

8. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych

 

          Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

 

Niniejsza informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą.

 

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma ANKA – SKLEP PRZEMYSŁOWO-SPOŻYWCZY – ADAM WOJCIECH PRZYTUŁA z siedzibą w Kadzidle przy ul. Padlewskiego 9, 07-420 Kadzidło, NIP: 7581382282, REGON: 550395573. Dane kontaktowe administratora są następujące: nr telefonu: 503 147 320, adres poczty elektronicznej: kontakt@eanka.pl;
 2. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem umowy a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesom, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez firmę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, może służyć również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne (analiza sprzedaży towarów).
 3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące dane osobowe:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • nr rachunku bankowego (używany przy zwrotach)
 • NIP,

natomiast dane osobowe Państwa przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzane w następującym zakresie:

 • imię,
 • nazwisko,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail.
 1. Państwa dane będą przetwarzane przez Sklep przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 2. Państwa dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
 • obsługa płatności – Przelewy24,
 • księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
 • usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
 • kampanie marketingowe.

6. Z zasady przechowujemy Państwa dane osobowe dopóki istnieje konto w serwisie eAnka. W dowolnym momencie można zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 2. Państwa dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez nasz Sklep podczas wykonywania przez nas działalności gospodarczej.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w naszej bazie danych) oraz w formie papierowej.
 5. Firma ANKA oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 6. Mając na uwadze przetwarzanie Państwa danych osobowych, informujemy, że mają Państwo prawo do:

a)     Żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b)     Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),

c)     Przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

d)     Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Zgodę, będącą podstawą przetwarzania danych, można cofnąć w każdej chwili, przy czym wycofanie zgody wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy wysłać administratorowi w formie elektronicznej na podany adres e-mail: kontakt@eanka.pl lub w formie papierowej na adres siedziby.

 

§ 3

Polityka plików cookies

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

-  Mozilla Firefox:www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

-  Internet Explorer:www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

-  GoogleChrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

-  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.